Thảo luận:Loại cây nào "tẩy sạch" nước ô nhiễm?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tuy nhiên khả năng của nó cũng có giới hạn ..loại nước nuôi cá tra quá ô nhiễm không lọc được

Vovuong, 02:52, 30/1/2012 (UTC)

Theo mình cây lục bình ở Nam bộ có khả năng này

Vovuong, 02:52, 30/1/2012 (UTC)

19 loại cây cỏ có khả năng lọc các chất gây ô nhiễm nguồn nước...chưa được mô tả trong trang này.

Niemtin tvkh, 03:17, 22/12/2011 (UTC)