Thảo luận:Nhìn nhận mới về cách não bộ định vị cơn đau

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong bài Nhìn nhận mới về cách não bộ định vị cơn đau, nếu các tác giả dùng kích thích nhiệt đến 120 độ C thì tôi e những người tình nguyện tham gia thí nghiệm bị bỏng mất. Có thể nhiệt độ được dùng là độ F (Fahrenheit), khi đổi bằng công thức (độ F - 32) x 5/9 thì được khoảng nhiệt độ 35 - 49 độ C, đây cũng là lúc chúng ta có cảm giác đau rồi!

Hơn nữa đây có thể là một cách đánh giá hoàn toàn mới chứ không phải là cách đánh giá toàn cầu mới.

cầu".

trang trước


Veterinary 09:11, ngày 06 tháng 4 năm 2007 (CDT)