Thảo luận:Những điều cơ bản một giáo viên nên biết

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rất đúng đắn. Điều quan trọng là hãy tôn trọng những học sinh của mình như cách mà mình muốn được tôn trọng.

Cao Xuân Hiếu, 10:16, 18/11/2010 (UTC)