Thảo luận:Những hình dạng của không gian

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Nếu bạn đã đọc bất cứ một tài liệu liệu phổ biến nào về topology, bạn có lẽ sẽ biết đến một ví dụ kinh điển là, đối với một nhà topo, một cái chén và một cục đất nặn là không thể phân biệt được. Vấn đề là bạn có thể dễ dàng biến một cái chén bằng đất nặn thành một cái bánh rán (mỗi tội là không ăn được). Nói theo kiểu tinh thần của Tết Trung Thu thì đối với một nhà topo, cái bánh dẻo hình con cá và cái bánh dẻo hình hộp chẳng có gì khác nhau cả."

Thường thì tôi thấy ví dụ "cái chén" là không phân biệt được với cái "lốp xe". Trong ví dụ đó cái chén phải có một quai, và do đó tương đương với các hình xuyến. Trong ví dụ nêu trên của tác giả để tránh nhầm lần, ta phải ghi chú: cái chén không có quai!

Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 19:30, 26/3/2011 (ICT)