Thảo luận:Những thói hư tật xấu của người Việt/62

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cái câu quen thuộc thể hiện cái tật này là "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".

Khatvongdoithay, 14:39, 8/4/2011 (UTC)