Thảo luận:Ring - Vòng tròn ác nghiệt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim ,dòng phim Ma có 4 phần, mình mới xem "the ring" phần 1 và 2 vô cùng hấp dẫn