Thảo luận:Tài nguyên khoáng sản là gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi vừa đốt một loại quặng no đang ở trạng thái màu xanh rêu khi tôi đốt song lai chuyển sang màu đỏ nâu va co hiện tượng phai màu co bạn nào biết xin giúp tôi cho tôi biêt tên của loại quặng này với. Tôi xin cảm ơn!

Loc thien phu, 01:14, 28/5/2011 (UTC)