Thảo luận:Tái bản DNA

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Màu của DNA ligase là tím hay vàng ?Hiển

Trên hình chỉ có màu tím chẳng thấy vàng đâu? Bài này em dịch ở trang nào thế? Cao Xuân Hiếu 07:04, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (CST)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/genetics_cell.html là link này. Không thể tin vào mắt mình nữa, rõ ràng là màu tím mà.Hiển