Thảo luận:Tóm tắt về bênh sốt lợn cổ điển (classical swine fever: CSF)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

với tên thường gọi là "dịch tả lợn", bệnh do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Dongvet, 02:35, 21/11/2011 (UTC)

với bệnh như trên thì nên dùng thuốc gì la tốt nhất va có hiệu quả nhât

Sieungonl, 03:51, 16/7/2011 (UTC)