Thảo luận:Tổng tập văn học Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tổng tập văn học Việt Nam quả thực là một công trình tuyệt vời góp phần vào việc hình thành nên diện mạo ít nhiều của nền văn học chúng ta. Tuy nhiên tôi thấy có vẻ rất ít người biết đến bộ sách này, tôi chỉ tình cờ đọc một tập nào đó và rất ngạc nhiên thấy chữ Tổng tập văn học Việt Nam ở chân trang, mà trước đây và cả sau đó không hề được gặp lại trong chương trình giáo dục cũng như đài báo. Mãi sau này tìm hiểu ở thư viện tôi biết về sự biên soạn đó nhưng chưa bao giờ gặp một cuốn nào ở hiệu sách. Bộ sách này nếu được điện tử hóa thì có lẽ sẽ rất tuyệt vời.

Bên cạnh đó về phía khoa học kỹ thuật (và kể cả văn học nghệ thuật) có hoạt động soạn thảo bộ Từ điển Bách khoa toàn thư, việc này cũng ít người biết đến. Đó cũng là một cố gắng đáng kể vào việc tổng hợp "mặt bằng" tri thức của Việt Nam mình [1]. Bộ sách này hình như cũng đã hoàn thành mấy năm trước, nhưng có vẻ cũng không phổ biến và thể hiện được tính hữu dụng của nó.
Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 21:54, 3/6/2011 (ICT)