Thảo luận:Thành công mới trong nghiên cứu tế bào gốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

dau tiên cac te bao goc(te bao "cha")nhan doi nst 2n tu te bao goc qua qua trình giam phan tao ra 4 te bao con mang bo nst don boi n.qua qua trinh phat sing hinh thanh giao tu luong boi mang bo nst 2n.Đinh minh phụng, 13:10, 26/5/2015 (UTC)