Thảo luận:Thạch Lam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mỗi lần gió lạnh vi vu lại nhớ Gió lạnh đầu mùa, về quê ngoại lại nhớ Dưới bóng hoàng lan...

Phạm Thạch Thảo, 14:56, 27/5/2011 (UTC)