Thảo luận:Thủ thuật với MS Word

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không cho thanh công cụ ClipBoard xuất hiện trong Office

Khi bạn copy nhiều mục trong bất cứ chương trình nào của MS Office, thanh công cụ ClipBoard xuất hiện cho phép bạn sưu tầm và dán nhiều mục được lưu trữ trong thanh công cụ . Điều đó rất hay nếu bạn dán các mục đó nhiều lần. Nhưng nếu bạn chĩ dán một lần mà nó xuất hiện là thừa, để không cho phép nó xuất hiện bạn làm như sau:

Mở Registry Editor và tìm đến khóa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[Version]\Common\General

Với [Version] là các giá trị 8.0 , 9.0 và 10.0 ứng với MS Office 97, 2000 và XP

Trong cửa sổ bên phải bạn tìm khóa AcbControl (DWORD Value) nhập 1 nếu muốn nó không xuất hiện và 0 nếu bạn muốn nó xuất hiện. Khởi động lại máy tính.