Thảo luận:Thiên Phủ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

4.Sao Thiên Phủ:

Sao Thiên Phủ là sao Đế Tinh dẫn đầu các sao Âm, hành Thổ, chủ Phúc Hậu từ thiện, là quyền tinh, tài tinh, phúc thiện tinh. Hình ảnh là cái kho, ngân khố. Sao Thiên Phủ thống lãnh chòm Bắc Đẩu gồm 8 Chính Tinh. Khi miếu vượng hóa khí là Tài Lộc, Quyền Lực. Đóng cung Mệnh là người phúc hậu từ thiện, đóng cung Quan thì làm việc chuyên về ngành Tài Chính nhất là khi đi cùng Vũ Khúc. Đóng cung Tài không gặp Tam Không, Địa Kiếp thì giàu có lớn. Đóng cung Phúc không gặp Sát Tinh là số được hưởng Phúc ấm từ tổ tiên, cả đời không lo túng thiếu.

Do là thống lĩnh của các sao Âm, cho nên khi Thiên Phủ thủ mệnh tối quý cho Nữ Mệnh, với Nam Mệnh là người nhẹ nhàng, phúc hậu, nếu đi cùng Xương Khúc cho Nam Mệnh là người lãng mạn, tính tình hơi giống như con gái.

Thiên Phủ luôn xung chiếu với Thất Sát, cho nên Thiên Phủ có thể ví như Thừa Tướng lúc nào cũng giám sát Thất Sát không cho gây nguy hại đến Đế Tinh Tử Vi, khi Đế Tinh Tử Vi đi tuần hành có Thất Sát theo bảo vệ. Nếu có thể ví Phá Quân Thất Sát như nước lũ thì Thiên Phủ , Thiên Tướng như cái bờ đê ngăn lũ không cho chúng phạm vào ngôi Đế vị chí tôn của Tử Vi.

Thiên Phủ luôn nhị hợp với Thái Dương. Chính vì vậy, Mệnh có Cự Nhật Dần Thân luôn được hưởng thêm cả sao Thiên Phủ ở cung nhị hợp tương ứng là Hợi Tỵ ( hai cung Tỵ Hợi phải sinh xuất cho hai cung Dần Thân). Thiên Phủ tại Tỵ Hợi là vượng địa nếu có thêm Lộc Tồn, Xương Khúc, Tả Hữu,... thì những người mệnh Cự Nhật ở Dần Thân cũng được hưởng Thiên Phủ rất đẹp và mỹ mãn. Đến bây giờ chắc là chẳng còn ai thắc mắc tại sao: "Cự Nhật Dần Thân, quan phong tam đại" trong khi cung Quan, cung Tài cung Di đều Vô Chính Diệu.

Do là Phúc Thiện Tinh nên Thiên Phủ phù trì cho tất cả các mệnh, sao Thiên Phủ cũng không có Hãm Địa, ngay khi hãm địa cũng là người nhân hậu nhưng nhút nhát. Sao Thiên Phủ đúng là một sao rất quý của Tử Vi.

Sao Thiên Phủ cúng chính là Thần Tài Lộc, kho bạc của Đế Tinh Tử Vi. Khi Tử Vi cư Ngọ Thiên Phủ ở Tuất, Thiên Tướng ở Dần chầu lên Đế cung, tạo nên cảnh Quần Thần khánh hội, chỉ riêng trường hợp này Tử Vi nếu không có Tả Hữu vẫn là Vua oai hùng, Phủ Tướng chầu còn tốt hơn Tả Hữu rất nhiều.4.1 Tử Phủ triều viên, chung thân Phúc Lộc:

Mệnh có Tử Vi hay Thiên Phủ một tọa thủ một chiếu tạo thành cách Tử Phủ triều viên. Người có cách này sẽ rất giàu có phú quý đầy đủ. Thế nhưng hiểu như thế nào là Tử Phủ triều viên cho đúng.. có phải cứ có Tử Phủ là giàu sang phú quý không??

4.1.1 Tử Vi cư Ngọ Thiên Phủ ở Tuất chính thực là Tử Phủ triều viên:

Ngôi Đế cung có Tử Vi ở đấy thật rực rỡ, lúc này Thiên Phủ ở Tuất chầu lên, mới đúng gọi là cách Tử Phụ triều viên.

Mệnh ở Ngọ nếu có thêm Quyền Lộc Khoa, Tả Hữu, Khôi Việt Xương Khúc thì số làm nên sự nghiệp lẫy lừng, chân mệnh Thiên Tử. Thiên Phủ cư Quan có Liêm Trinh nữa thì khi có địa vị cao rồi là người có trách nhiệm và liêm khiết, có thể gọi là minh quân. Đây mới đúng là Tử Phủ triều viên hạng nhất.

Mệnh ở Tuất có Thiên Phủ bình hòa, người có cách này thì lại chỉ giàu thôi chứ không sang quý. Cung Tài có Tử Vi thì giàu lớn, cung Quan có Vũ Tướng đều rất đẹp, nhưng chính vì vậy mà Tài Quan đẹp hơn Mệnh. Người có cách này giàu có, công danh nhưng hay buồn phiền, khổ vì tiền, vì danh lợi.

Mệnh ở Dần không nên kể là cách Tử Phủ triều viên, nhưng người có cách này cung Mệnh có nhiều Cát Tinh hội tụ nữa thì cũng đẹp lắm hơn hẳn khi cung mệnh cư ở Tuất.

Phải rất lưu ý đến vòng Thái Tuế. Dù mệnh có Tử Vi cư Ngọ không đắc vòng Thái Tuế, cũng chỉ nên đứng ở vị trí Quân Sư thôi thì tài quan song mỹ. Nếu là người câm đầu không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc ôm hận công danh.4.1.2 Tử Vi Tỵ Hợi có Thất Sát đi kèm, Thiên Phủ xung chiếu:

Đây cũng có thể gọi là "Tử Phủ triều viên". Tử Vi lúc này đi cùng Thất Sát như vua đi tuần oai phong lắm, Thiên Phủ xung chiếu lên như Tể Tướng chầu, đồng thời cũng là canh chừng Thất Sát.

Mệnh có cách này rất đẹp ( ở Tỵ đẹp hơn ở Hợi), Mệnh có Tử Vi Thất Sát cung xung chiếu có Thiên Phủ thì đẹp hơn là mệnh có Thiên Phủ, cung xung chiếu có Tử Sát.

Cách này không sợ Sát Tinh; Không Kiếp Kình Đà có gặp cũng phải sợ Thất Sát mà không dám đụng đến Đế Tinh Tử Vi.