Thảo luận:Tiến hóa không phải ngẫu nhiên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

theo minh thi tiên hao cua mot loai ko phai ngua nhiên ma co ..nhieu nha bac hiocj vi dai da nó nhieu ve ten hoa cua sing gioi..va theo minh thi lap ca chung to no da trai qua qua trinh đot bien ma đot biên chinh là nguồn nguyên liẹu so cap trong tien hao


Đinh minh phụng, 13:27, 26/5/2015 (UTC)

Uh, Sự đồng đều sẽ đem lại tính ổn định hơn. Tự dung mình có câu hỏi: Tại sao là trình tự lặp CA, mà không thấy G,T nhỉ?

Tran Manh Hao, 05:26, 16/12/2014 (UTC)

Bài gốc: http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/1/2/140172 Mình thấy kết quả này thú vị, nhưng có lẽ chính cấu trúc CA-repeated là kết quả chọn lọc tự nhiên (qua tiến hoá ngẫu nhiên). Do đó hiện tượng thứ cấpthể hiện ra k ngẫu nhiên thực tế là kết quả của quá trình chọn lọc ngẫu nhiên.

Phạm Thạch Thảo, 13:27, 9/12/2014 (UTC)