Thảo luận:Tiếng Hàn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiếng Hàn giống tiếng Đức ở đoạn động từ nhỉ. Cao Xuân Hiếu 11:27, ngày 22 tháng 9 năm 2007 (CDT)


Cũng có khác nhau đó Hiếu. Ví dụ trong tiếng Đức động từ luôn ở vị trí thứ hai trong câu trần thuật nhưng động từ trong câu tiếng Hàn lại đứng cuối câu. Động từ tiếng Đức đứng cuối câu khi đã có trợ động từ (ở vị trí thứ hai rồi). Trong câu nghi vấn (câu hỏi) tiếng Hàn vẫn để động từ cuối câu kem đuôi "kka?" giống như "ma?" của tiếng Trung Quốc trong khi tiếng Đức lại không có!

Một tí tẹo thí dụ vậy thôi! Hì hì...

Tiếp