Thảo luận:Tuyến yên và trục dưới đồi thị - tuyến yên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu tác giả hay anh chị nào có thể bớt chút thời gian viết thêm mấy hormone nữa của tuyến yên thì thật tuyệt vời ạ !

Lê Thị Trang 09:02, 27/10/2011 (ICT)