Thảo luận:Vì sao không đo được ngày sao Thổ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo tôi, bài này đã được đăng trên vnexpress (tác giả T.An, nguồn the Space): http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/03/3B9F46E6/

Nếu bạn chuyển nội dung từ đó sang, bạn nên ghi rõ nguồn vnexpress.

Cảm ơn bạn.

Nguyễn Bá Tiếp