Thảo luận:Văn Xương - Văn Khúc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xương Khúc:

Đọc Tử Vi hẳn ai cũng biết về hai quý tinh này, chủ học vấn đỗ đạt thông minh và bằng sắc. Xương Khúc chính là hai viên ngọc quý của Tử Vi vậy.

Về cách an Xương Khúc và sự hình thành của nó, các bạn có thể đọc trong quyển "Tử Vi hòan tòan Khoa Học" mà anh Agape gửi lên diễn đàn, Đà La thấy viết hay lắm, rất tâm đắc với cách lý giải rất ư là Tóan Học của tác giả ( có thể la Đà La suy nghĩ chủ quan bởi vì Đà La xuất thân là dân học chuyên Tóan mà.. các bạn đừng trách nhé).

Từ cách an Xương Khúc, ta thấy Xương đi ngược mà Khúc thì đi thuận. Như vậy Xương chính là tượng trưng cho văn học với lời lẽ đấu tranh đanh thép, những áng văn hào hùng, lưu danh sử sách. Còn Khúc chính là những bài thơ dịu dàng thơ mộng trong thời thái bình vậy. Dựa trên đó ta có thể thấy Văn Xương chính là Thần Văn Học, Văn Khúc là một khúc Văn để dâng lên Thần mà thôi. Xương mới là chính, Khúc chỉ là phụ theo.

Ngòai ra, từ cách an Xương Khúc chúng ta thấy, Mệnh ở cung Âm nếu được Xương Khúc thì Xương Khúc luôn ở trong thế Tam Hợp thành ra đươc huởng trọn cả cặp Xương Khúc. Còn Mệnh ở cung Dương Xương Khúc không bao giờ ở thế Tam Hợp, thành thử ra đươc Xương thì mất Khúc, được Khúc thời không có Xương ( trừ ở Thìn Tuất Xương Khúc xung chiếu).Như vậy có bất công chăng? Xin thưa là không! Bới vì khi Mệnh ở cung Dương có Xương tọa thủ chắc chắn sẽ có thêm Thai Phụ và Phong Cáo nữa. Cách an của Thai Cáo cho ta thấy rõ ràng, hai sao này là Vệ Tinh cho Văn Khúc, đứng ra đại diện cho Văn Khúc để tam hợp với Văn Xương. Thành thử những người an Mệnh ở cung Dương nếu có Văn Xương vẫn coi như được hưởng trọn vẹn cả cặp Xương Khúc. Cái chủ yếu là mệnh cần có Văn Xương, nếu không có Văn Khúc chắc chắn Thai Cáo sẽ thay mặt cho Khúc để tam hợp với Xương. Từ đó rõ ràng Xương mới là sao chủ, Khúc chỉ là sao phụ.

Xương Khúc miếu tại mộ cung ( đồng cung Sửu Mùi, xung chiếu nhau ở Thìn Tuất), đắc tại Tỵ Hợi, ngòai ra sách nói các chỗ khác là hãm địa. Nhưng theo thiển ý của Đà La thì không nên xem như vậy. Bởi vì sao? Bới vì Xương Khúc chỉ là phụ tinh nhưng là phụ tinh mạnh, cái cốt yếu của nó không phải là miếu hay hãm mà là gặp được Chính Tinh thích hợp để phò tá. Đến đây xin các bạn nhớ lại về đám Sát Tinh : Không Kiếp tuy hãm địa nhưng nếu gặp Thiên Tướng Phá Quân tất phải phục tùng, Linh Hỏa hãm tại Mão Dậu nhưng thử hỏi nếu gặp Tham Lang ở đây có phải là quá đẹp không? Cho nên với Xương Khúc cũng vậy. Nếu miếu ở Tứ Mộ thì quá tốt rồi, nhưng ở các cung hãm thì sao? Xương Khúc phù trì tốt nhất cho Nhật Nguyệt. Văn Xương là công sự đắc lực nhât của Thái Dương, còn Văn Khúc là của Thái Âm. Cự Nhật ở Dần gặp Văn Xương cũng quá đẹp vậy. Thái Dương cư Ngọ gặp Văn Xương thật là thượng cách , mặc dầu Dần Ngọ có phải là đắc địa của Xương Khúc đâu. Chính vì thế phú Tử Vi mới có câu: Thái Dương , Văn XƯơng làm quan đến nhất phẩm. Thái Âm Văn Khúc cư Thê cung ở Tý chính là Thiềm cung Triết Quế lấy vợ đẹp học thức con nhà danh giá. Cho nên theo Đà La, Xương Khúc thủ Mệnh dù bất cứ chỗ nào cũng đáng mừng gặp thêm Nhật Nguyệt miếu vượng nữa đúng là thượng cách.

Bàn sâu hơn ta thấy Xương Khúc không sợ Sát Tinh, chỉ sợ Hóa Kỵ, bởi vì Xương Khúc gặp Hóa Kỵ chẳng khác nào sách vở hư nát còn nói chuyện gì nữa. Nhật Nguyệt miếu vượng ngộ Tuần Triệt nếu có thêm XƯơng Khúc cũng chẳng đáng lo, Xương Khúc làm tăng sức sáng cho Nhật Nguyệt. Tuy nhiên có một trường hợp lưu ý: Nhật Nguyệt Sửu Mùi nều gặp Xương Khúc ở đây ( là nơi Xương Khúc nhập miếu) nếu không có Tuần Triệt ( Tuần tốt hơn Triệt) thì chỉ là Phá Cách chẳng đem lại gì. Như vậy Xương Khúc miếu đã chắc gì là tốt. Cái quan trọng nhất chính là gặp được chủ để theo hầu.

Bây giờ bàn đến sự liên hệ của Xương Khúc với các Sát Tinh. Phần này xin trích dẫn lời anh Đỗ Thanh Dũng- Hội Trưởng hội Sát Tinh: Xương Khúc chính là đối đầu của Không Kiếp. Xương Khúc miếu tại Tứ Mộ, Không Kiếp đắc tại Tứ Sinh; Không Kiếp chủ táo bạo lỳ lợm, Xương Khúc chủ nhân hòa và hơi rụt rè.

Bộ Kình Đà nhập miếu tại Tứ Mộ, nếu có thêm Xương Khúc nữa thật là hay lắm, đã giỏi lại càng giỏi. Kình nhập miếu sẽ mang nghĩa là cây bút là đệ nhất văn tinh, Đà La là nghiên mực. Xương Khúc gặp được thật đúng là sách vở đẹp lại có bút tốt mực thơm, thông minh mẫn tiệp hơn nhiều lắm. Cho nên bộ Xương Khúc Khôi Việt Quang Quý hội với chính tinh tốt đẹp miếu vượng lại có thêm Kình Đà Linh Hỏa nữa chặng khác nào người tài giỏi lại có thêm sự gan dạ quyết đóan, như vậy là quá tốt. Như vậy các Sát Tinh chính là làm cho các Văn Tinh có thêm chất mạnh mẽ lời nói đanh thép, không ẻo lả như bọn văn nhân quèn, nói ví von như một nhà văn chính là : "Trong Văn Thơ cũng cần phải có thép." Kình Đà Hỏa Linh chính là cái chất thép của Xương Khúc vậy, gặp được nó thì Văn CHương mới đanh thép, mới thuyết phục được người nghe, mới như được Gia Cát Lương: mắng chết Vương Lãng, 3 lần trêu tức Chu Du, viết thư khích chết được Đại Nguyên Sóai của Ngụy là Tào Chân. Thiếu cái chất thép này chí là lũ Văn Nhân Thi Sỹ suốt ngày " Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây".

Ngòai ra Xương Khúc gặp Song Hao đắc địa Dần Thân Mão Dậu cũng là cách Văn Chương rất tài ba, nhả ngọc phun châu. Đà la có xem được hai Lá Số Văn Xương ở Dần ngộ Song Hao. Hai người này bình thường thì lười, nhưng khi đã bắt tay vào học thì tất cả phải ngả mũ bái chào, thi Học Kỳ chỉ cần ôn 3 tuần nhưng thi đạt kết quả cao nhất nhì Khoa, trong khi bình thường người ta ôn cả dịp hè vẫn còn trượt. Song Hao khi đã chính vị rồi lại có thêm Văn Xương Văn Khúc nữa chẳng khác nào ý nghĩ cứ tuôn ra, không cần miệt mài vẫn tự nhiên thấu hiểu được, đây cũng là một cách của người rất văn tài vậy.

Nếu hiểu rõ bản chất bộ Thai Cáo thì ta biết Thai cáo chỉ là bề nổi bên ngoài mà thôi. Bản chất nó không phải là bộ sao văn học mà nó phù trợ cho mọi bộ sao khác. Đó là sự thành công về Danh của người đời. Kỹ sư thì được khen tặng tưởng thưởng, nhà văn thì có giải thưởng , quân nhân thì có bằng sắc. Nhưng Thai Cáo không hoàn toàn ám chỉ 1 năng khiếu cụ thể nào cả chỉ là chữ DANH . Nhưng cái DANH đó có bản chất thực sự hay không (người đó do may mắn hay do thực lực) thì còn phải chờ vào bộ sao hành động đi kèm. Xương khúc mới thực sự là năng khiếu bản chất của đương sự. Xương khúc là tài văn chương nhưng có phân chia khác nhau. Xương là Kim Đới Thổ là cái Kim lạnh lẽo bị chôn vùi cần lực Dương Hoả mạnh để sưởi ấm Kim thành hữu dụng. Vì vậy Xương cần gặp Thái Dương là Dương hoả cực thịnh hội thêm Lộc dưỡng Hoả làm ấm Kim nên Nhật Xương Lộc là kỳ cách văn chương khoa bảng đưa năng khiếu Văn Xương tới đỉnh cao. Ở đây Xương rất sợ gặp Liêm hay Phá hãm là Kim trầm, tài năng vùi lấp chủ vất vả lao khổ. Xương thủ mệnh thì văn chương cảm hứng tràn ngập, sắc xảo, có khi đanh thép, Khúc thủ mệnh thì văn chương khúc chiết, gãy gọn. Khúc là Thuỷ đới Hoả dòng nước nhỏ rất cần Thuỷ vượng như Thái Âm hoặc Kim vượng như Vũ Khúc tương sinh tạo Thuỷ thông dòng văn chương. Về lý ngũ hành là như vậy.