Thảo luận:Việt Nam sẽ thử nghiệm trên người vắc-xin H5N1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tuy bài báo không nói rõ những có vẻ như vắc-xin của GS. Vân là loại vắc-xin giảm độc lực? Liệu đây có phải là loại vắc-xin có khả năng bảo vệ hữu hiệu đối với H5N1 hay chỉ là vì nó dễ sản xuất? Các cty dược quốc tế có đề ý đến H5N1 hay k? họ muốn sản xuất vắc-xin theo hướng nào? Cao Xuân Hiếu 08:34, ngày 21 tháng 3 năm 2008 (CDT)