Thảo luận:Xét nghiệm gene là gì ?

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xét nghiệm di truyền (genetic testing) là một kiểu xét nghiệm y tế nhằm xác định những thay đổi trong gene, protein, nhiễm sắc thể. Hầu như mọi khi, xét nghiệm được dùng để phát hiện những thay đổi có liên hệ với bệnh di truyền. Kết quả xét nghiệm di truyền có thể giúp xác nhận hoặc chuẩn trị một tật di truyền đáng nghi, hoặc giúp xác định khả năng tiến triển của bệnh hay khả năng vượt qua căn bệnh. Hiện tại, hàng trăm xét nghiệm di truyền đang được dùng rộng rãi, và sẽ được phát triển nhiều hơn nữa.

Xét nghiệm di truyền là tự nguyện. Bởi vì xét nghiệm có cả lợi lẫn hại, cho nên quyết định đi xét nghiệm là của mỗi cá nhân và là một điều phức tạp. Một nhà tư vấn di truyền học có thể giúp đỡ cung cấp các thông tin về các chuyên gia xét nghiệm và những giới hạn của xét nghiệm, ngoài ra còn giúp đỡ tư vấn những tác động của xét nghiệm đối với tâm lý và ứng xử của xã hội.