Thảo luận Bản mẫu:Lý lịch Khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hi all,

Tiêu bản này chỉ nhằm mục đích giới thiệu bạn đọc những công trình mới được cập nhật trên VLOS. Do đó, em đề nghị chúng ta chỉ giữ khoảng 20 đề mục. Cứ khi nào chúng ta nhập công trình mới thì đưa lên trên, đồng thời xóa 1 công trình ở hàng cuối cùng đi. WikiSysop 06:07, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (CST)

Đúng vậy, để nó dài lòng thòng trông thật khó coi ... Mình nên lập riêng ra 1 trang danh mục (hãy dùng trang category:Nghiên cứu khoa học) để cho người đọc tìm đến toàn bộ mục lục các tóm tắt còn trang ngoài như Hiếu nói chỉ cần 20-25 record.
Ngoài ra, record viết sau nên được trình bài ở hàng đầu ... cứ thế cái cũ nhất sẽ bị loại ra ..và chui vào mục lục. Nhu vậy để cho gọn và không bị mất link, tất cả các record trong phần này phải có cùng 1 category (thể loại) Mong rằng người nắm phần này kiểm lại và điều chỉnh đê trang WEB được cân đối
LĐ đã điều chỉnh thêm 1 cái link tới [[thể loại :Nghiên cứu Khoa hoc]] và như vậy người đọc có thể tìm ra toàn bộ cá nghiên cứu miền là mỗi nghiên cứu đều có ghi đủ thể loại.
Em chỉnh lại 1 chút theo ý anh Nhân. Dưới đây là những bài chưa viết. WikiSysop 11:16, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (CST)