Thảo luận Bản mẫu:Tin tức chính

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đừng sửa vào tiêu bản này. Nó sẽ ảnh hưởng đến trang Tin tức Khoa học. WikiSysop 18:01, ngày 25 tháng 7 năm 2008 (EDT)


Cảm ơn bạn WikiSysop đã giúp sửa lại bản gốc. Hlinh cũng đang tìm trang của bạn để nhờ sửa lại bản gốc Hlinh vô ý vì không copy ra bản sao mà đã sửa.Cho Hlinh được xin lôi nha. Thank Hữu Linh 18:09, ngày 25 tháng 7 năm 2008 (EDT)HlinhKhông sao cả. Bạn có thể click vào phần lịch sử của bài viết. Đối chiếu phiên bản bạn sửa với phiên bản gốc. Và có thể undo những thao tác của bạn làm sai. Enjoy. WikiSysop 18:11, ngày 25 tháng 7 năm 2008 (EDT)


Cảm ơn bạn WikiSysop đã gợi ý. Hlinh sửa được lỗi của bản Demo rồi. Nhờ bạn góp ý thêm cho những phần mà Hlinh đã làm nhé . Chúc cuối tuần vui vẻ. HLinh