Thảo luận Thể loại:Nông nghiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

tôi muốn tiềm kiếm tài liệu về tình hình giết mổ gia súc ( heo, trâu ,bò )xin hãy cho tôi biết những trang web hoặc tài liệu co thể tim thấy o dâu