Thảo luận Thể loại:Sách giáo khoa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

có hai hòm đựng thẻ ,mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12.Từ mỗi hòm rút ngẫu nhiên một thẻ.Tính xác suất để trong hai thẻ rút ra có ít nhất một thẻ đánh số 12

Nguyenlamvien, 01:30, 6/12/2014 (UTC)