Thể loại:Học vị

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Học vị”

Học vị là văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho người tốt nghiệp một cấp học nhất định. Từ thấp lên cao, học vị gồm:

  1. Tú tài: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
  2. Cử nhân, Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ,..: Tốt nghiệp Đại học
  3. Thạc sĩ: Tốt nghiệp Cao học.
  4. Tiến sĩ: Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh.
  5. Tiến sĩ Khoa học: Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh cấp cao hoặc Thực tập sinh sau Tiến sĩ.

Trong thi cử nho học thời phong kiến, thì có các học vị sau đây:

  1. Sinh đồ
  2. Hương cống
  3. Phó bảng
  4. Tiến sĩ: Thời nhà Trần và nhà Hồ gọi là Thái học sinh. Trong học vị Tiến sĩ còn phân thành 3 cấp:

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

C

T

Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Học vị”