Thể loại:Những bài cần được wiki hóa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Những bài cần được wiki hóa”

Thể loại này liệt kê những bài cần được wiki hoá, tức là cần trình bày lại theo những hướng dẫn đề cập trong phần VLOS:Soạn một trang như thế nào. Nó được dựa trên danh sách những trang có gài tiêu bản {{Wiki hóa}}.

Lưu ý: Nhiều bài chưa được wiki hoá vi phạm quyền tác giả (vì chúng chỉ đơn giản được sao chép và đưa vào từ địa chỉ khác). Xin bạn kiểm tra bài xem có trình trạng vi phạm bản quyền không trước khi bắt đầu wiki hoá. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền, xin hãy thông báo theo hướng dẫn trong VLOS:Các vấn đề về bản quyền. Một vài thể loại con cũng đã được tạo ra nên nếu có thể xin hãy sử dụng để cho trang này ngắn gọn và ít lộn xộn nhất.

Đọc bài chính về Những bài cần được wiki hóa

Các trang trong thể loại “Những bài cần được wiki hóa”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.

Các tập tin trong thể loại “Những bài cần được wiki hóa”

2 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 2 tập tin.

Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Những bài cần được wiki hóa”