Thuyết đa thần

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thuyết đa thần là niềm tin và/hoặc việc cúng bái nhiều thần thánh. Thuyết được xây dựng từ những thần tháng cùng truyền thuyết và nghi lễ về họ. Nhiều tôn giáo, kể cả các tôn giáo trong lịch sử cũng như hiện thời có niềm tin đa thần, như Thần đạo, đạo đa thần Ai Cập cổ, đạo đa thần Hy Lạp cổ, đạo đa thần La Mã, đạo đa thần của người German, thuyết đa thần của người Slav, tôn giáo cổ Trung Quốc, đạo đa thần của người Anglo-Saxon.

Các loại thần[sửa]

Các loại thần thường có mặt trong thuyết đa thần:

 • Thần bầu trời
 • Thần chết
 • Mẫu thần
 • Thần tình yêu
 • Thần tạo hóa
 • Thần trí khôn
 • Thần cai quản cuộc sống sau khi chết
 • Anh hùng dân tộc

Xem thêm[sửa]

Chú thích[sửa]

Đọc thêm[sửa]

 • Assmann, Jan, 'Monotheism and Polytheism' in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Harvard University Press (2004), ISBN 0-674-01517-7, pp. 17–31.
 • Burkert, Walter, Greek Religion: Archaic and Classical, Blackwell (1985), ISBN 0-631-15624-0.
 • Greer, John Michael; A World Full of Gods: An Inquiry Into Polytheism, ADF Publishing (2005), ISBN 0-9765681-0-1
 • Iles Johnston, Sarah; Ancient Religions, Belknap Press (ngày 15 tháng 9 năm 2007), ISBN 0-674-02548-2
 • Swarup, R., & Frawley, D. (2001). The word as revelation: Names of gods. New Delhi: Voice of India.
 • Marbaniang, Domenic Epistemics of Divine Reality Google Books (See Chapter 3 Empirical Epistemics of Divine Reality for philosophical analysis of polytheism)
 • Paper, Jordan; The Deities are Many: A Polytheistic Theology, State University of New York Press (ngày 3 tháng 3 năm 2005), ISBN 978-0-7914-6387-1
 • Penchansky, David, Twilight of the Gods: Polytheism in the Hebrew Bible (2005), ISBN 0-664-22885-2.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây