Trạng thái vật chất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Phase change - en.svg
Biểu đồ cho thấy sự chuyển hóa của các pha khác nhau.

Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất. Trạng thái rắn có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng; Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.[1]; chất khí là tập hợp các nguyên tử hay phân tử hay các hạt nói chung trong đó các hạt có thể tự do chuyển động trong không gian.

4 trạng thái thường gặp[sửa]

Rắn[sửa]

Xem chi tiết: Chất rắn

Lỏng[sửa]

Xem chi tiết: Chất lỏng

Khí[sửa]

Xem chi tiết: Chất khí

Plasma[sửa]

Xem chi tiết: Plasma

Phản vật chất[sửa]

Xem chi tiết: Phản vật chất

Trạng thái nhiệt độ thấp[sửa]

Trạng thái năng lượng cao[sửa]

Trạng thái đề xuất[sửa]

Chú thích[sửa]

  1. White, Frank (2003). Fluid mechanics. New York: McGraw-Hill. p. 4. ISBN 0-07-240217-2.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây