Trợ giúp:Video trực tuyến

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các bạn có thể chèn những video trên googlevideo, youtube lên Tủ sách Khoa học VLOS bằng cách sử dụng các tag tương ứng <googlevideo>, <youtube>.

  1. Ví dụ để đặt video http://www.youtube.com/watch?v=2uazRvR9p0w
  2. Bạn sử dụng dòng code sau <youtube>2uazRvR9p0w</youtube>
  3. Kết quả sẽ được

Bạn có thể làm tương tự với googlevideo. Nếu có thắc mắc xin cứ hỏi tại trang thảo luận.