VLOS:Đối tác quảng cáo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các đối tác đã tham gia quảng cáo trên VLOS

4. CÔNG TY CỔ PHẦN VNG[sửa]

 • Địa chỉ: 322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
 • Hình thức: Mã nhúng số 1
 • Thời gian: 26/03/2014 - 01/04/2014
 • Giá trị hợp đồng: 150.000VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

3. Atlazbooks[sửa]

 • Website: http://www.atlazbooks.com/
 • Hình thức: Mã nhúng số 1
 • Bắt đầu: 20/07/2013
 • Thời gian: 02 tháng
 • Giá trị hợp đồng: 1.200.000VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

2. Bionet[sửa]

 • Website: http://www.bionet.vn/
 • Hình thức: Banner số 1
 • Bắt đầu: 15/06/2012
 • Thời gian: 12 tháng
 • Giá trị hợp đồng: 12.000.000VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

1. Kinh doanh giỏi[sửa]

 • Website: http://www.kinhdoanhgioi.com/
 • Hình thức: Banner số 1
 • Bắt đầu: 01/02/2010
 • Thời gian: 03 tháng
 • Giá trị hợp đồng: 700.000VNĐ (Chưa bao gồm VAT)