VLOS:Extensions/CatNotif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần mở rộng này dùng để đăng kí nhận tin qua email về những thay đổi diễn ra trong một thể loại nhất định trên wiki. Khi bạn đăng kí nhận tin từ một thể loại, bạn sẽ nhận được thư báo khi có sửa đổi liên quan đến bài viết thuộc thể loại đó hoặc "con cháu" của nó.

Có các chế độ sau để bạn lựa chọn:

1) Thông báo cái gì?

 1. Bài viết (Tệp tin) mới: bài viết mới được tạo và được xếp vào thể loại bạn theo dõi hoặc "con cháu" của nó.
 2. Bài viết (Tệp tin)/Thảo luận mới: như trường hợp (1) hoặc có người sửa đổi trang thảo luận của một bài viết nằm trong thể loại bạn theo dõi hoặc "con cháu" của nó
 3. Tất cả thay đổi: trường hợp (1) và (2) cùng với mọi thay đổi trong nội dung bài viết thuộc thể loại bạn theo dõi hoặc "con cháu" của nó

2) Thông báo khi nào?

 1. Ngay lập tức: gửi thông báo cho bạn về từng thay đổi ngay khi nó xảy ra
 2. Hàng ngày: tổng hợp những thay đổi trong ngày (nếu có) vào 01 thư thông báo và gửi đến cho bạn
 3. Hàng tuần: tổng hợp những thay đổi trong tuần (nếu có) vào 01 thư thông báo và gửi đến cho bạn

Lựa chọn (2) và (3) phù hợp khi bạn không có nhiều thời gian mà lại muốn theo dõi nhiều thể loại trên wiki. Các thư thông báo theo ngày, theo tuần có thể được trộn với nhau vào những ngày nhất định.

3) Tại sao bạn nhận được thông báo?

 1. Thể loại được đăng kí: bạn sẽ nhận được thông báo nếu thể loại bạn đăng kí nhận tin có bài viết mới hoặc sửa đổi
 2. Thể loại được theo dõi: bạn sẽ nhận được thông báo nếu thể loại bạn đăng kí nhận tin có bài viết mới hoặc sửa đổi

4) Đăng kí như thế nào?

Bạn có thể cùng một lúc đăng kí nhận tin từ nhiều thể loại. Ngoài ra có thể chọn giải pháp tự động đăng kí nhận tin từ các thể loại mà bạn đang theo dõi. Sử dụng lựa chọn này bạn có thể yên tâm rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ những thông tin mình quan tâm.

Phúc: Nên để chế động tự động đăng kí nhận tin từ các thể loại mà bạn đang theo dõi là mặc định. Tùy chọn mặc định là "Tất cả các thay đổi" và "Gửi ngay lập tức". Như vậy thì việc theo dõi "thể loại" mới có ý nghĩa (nếu theo dõi mà không nhận tin thì theo dõi để làm gì?). Còn mục "Đăng kí nhận tin từ thể loại không theo dõi" chỉ phù hợp với kiểu đăng kí nhận tin qua email mà không cần tạo tài khoản.

Danh sách thể loại "cơ bản"[sửa]

 • Là các thể loại mà người dùng đáng quan tâm để nhận tin, cần mọi người tập kích
 • Sau khi công cụ này hoàn tất sẽ loan tin qua email tới tất cả các thành viên đã xác nhận email để gợi ý họ đăng kí nhận tin (nội dung email có chứa danh sách các thể loại này).

Phát triển[sửa]

 • Đề xuất: Đổi tên công cụ này thành "Quản lí nhận tin" (manager). Vì thực tế các tính năng của công cụ này mang tính manager hơn là là "đăng kí". Việc đăng kí sẽ tạo một công cụ khác cho thuận tiện hơn, người dùng chỉ cần chọn/tick vào các thể loại trong danh sách mà hệ thống đề xuất (tính đến cá nhân hóa). Xem thêm về ý tưởng này tại: đề xuất.
 • Tối ưu để giảm thời gian lưu trang
  • Tick.svg Sử dụng Job cho lựa chọn gửi thông báo ngay lập tức
  • Tick.svg Không gửi thư cho editor
  • Đồng bộ các thể loại được theo dõi và danh sách các thể loại đăng kí nhận tin. Quy trình:
   • Tick.svg 1) Di chuyển các thể loại đã theo dõi nhưng chưa có trang danh sách thể loại đăng kí nhận tin vào danh sách đăng kí nhận tin;
   • Tick.svg 2) Khi một thể loại được theo dõi mà chưa có trong danh sách đăng kí nhận tin thì add vào danh sách thể loại đăng kí nhận tin;
   • Tick.svg 3) Khi người dùng "ngừng theo dõi" thì xóa khỏi danh sách đăng kí nhận tin
   • Tick.svg 4) Khi người dùng "ngừng đăng kí nhận tin" thì loại khỏi danh sách theo dõi
   • Tick.svg 5) Khi người dùng thêm thể loại đăng kí nhận tin từ trang này mà thể loại đó chưa được theo dõi thì add nó vào danh sách theo dõi.
  • Tick.svg Đồng bộ giữa tính năng đăng kí này với tính năng notifonpage: Nếu trang pa thuộc thể loại ca và người dùng đã theo dõi trang pa đồng thời cũng đăng kí nhận tin thể loại ca thì catnotif không gửi email nữa. Khi đó notifonpage sẽ gửi email.
  • Tick.svg Chuyển sang sử dụng Hook RecentChange_save vì Hook ArticleSaveComplete: 1) luôn thực thi khi người dùng submit lưu trang dù content của trang không thay đổi; 2) Hook ArticleSaveComplete không bao quát hết các sự kiện trên trang, như đổi tên, xóa, theo dõi,... Việc này cũng là bước đệm để đồng bộ tính năng này với notifications
 • Tick.svg Email định dạng html (xem thêm Email định dạng html)
 • Tick.svg Bổ sung gửi thông báo cho trường hợp: người dùng tải lên tệp tin thuộc thể loại đăng kí nhận tin
 • Tick.svg Yêu cầu đăng nhập trước khi dùng
 • Cải tiến giao diện trang đặc biệt:đăng kí nhận tin:
  • Tick.svg gộp hai mục đã đăng ký và chưa đăng kí thành một;
  • Tick.svg bỏ link tự động đăng kí vì đã đồng bộ cnl và watchlist
  • Tick.svg Ở tác vụ sửa, chỉ sửa chế độ thông báo gì và khi nào. Không sửa tên thể loại. (vì nếu sửa cả tên thể loại => trùng lặp với đăng kí mới)
  • Tick.svg Các thao tác: sửa, thêm, xóa thân thiện/đơn giản/dễ dùng nhất có thể
  • Tick.svg phân trang
  • trường hợp người dùng chưa đăng kí nhận tin thể loại nào thì hiện danh sách "thể loại cơ bản" (ở trên) để gợi ý họ đăng kí
 • Tick.svg Bổ sung danh sách thể loại của trang được thay đổi vào trong nội dung email. Ví dụ: Bài viết thuộc các thể loại a, b, c,... mà bạn đăng kí nhận tin hoặc theo dõi.
 • Tick.svg Bổ sung tính năng edit danh sách đăng kí của thành viên dành cho nhóm "đặc biệt"
 • Tick.svg Đưa link trang đăng kí nhận tin vào personal menu
 • Tick.svg Box 5 thể loại đăng kí tại trang cá nhân (xem)
 • Viết một tool quản lý, thống kê tình trạng đăng ký (số người dùng đã đăng kí, top người dùng đăng kí nhiều nhất, top thể loại được đăng kí nhiều nhất)
 • Nút bấm đăng kí nhận tin tại trang thể loại mà người dùng chưa đăng ký và cho phép thành viên vô danh đăng kí nhận tin qua email (có xác nhận email)
 • Kết nối với các mạng xã hội: tự động gửi các bài viết mới chọn lọc tới mạng xã hội, groups
 • Kết nối với các câu lạc bộ, nhóm trên VLOS: khi một thành viên tham gia một CLB hay nhóm thì tự động add "các thể loại của CLB/Nhóm" vào danh sách đăng kí nhận tin.
 • Tích hợp với tính năng notifications (xem: VLOS:Extensions/Notifications)
 • Bổ sung thể loại tác giả vào danh sách nhận tin nếu người dùng theo dõi tác giả
 • Gửi liên kết so sánh phiên bản trong email thông báo bài viết có sửa đổi
 • Hiện thị nội dung vắn tắt trong thông báo bài viết mới.

Báo lỗi[sửa]

 • Trên trình duyệt FF v11, có báo lỗi javascript. Không ảnh hưởng đến các tính năng. Lỗi nhỏ. Nguồn lỗi: từ bộ gõ AVIM (hơi khó hiểu, chỉ công cụ này bị, các trang khác đều bình thường).--
  vloser 07:45, 8/4/2012 (ICT)

Xem thêm[sửa]