VLOS:Giải thưởng biên soạn sách giáo khoa mở/Hội đồng xét giải

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hoan nghênh bạn tham gia hội đồng xét duyệt giải thưởng Sách giáo khoa VLOS. Điều kiện duy nhất để trở thành thành viên của hội đồng là Hiện đang là giáo viên của một trường ở Việt Nam (có thể Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng hoặc Đại học).

Hãy ghi tên mình xuống phía dưới và địa chỉ email liên lạc. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email nếu bạn được lựa chọn là thành viên hội đồng.

  • TS. Nguyễn Phan Kiên - Khoa Điện tử Viễn Thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

Thảo luận[sửa]