VLOS:Giải thưởng biên soạn sách giáo khoa mở/Tham gia

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hoan nghênh bạn tham gia giải thưởng Sách giáo khoa VLOS.

Bất cứ ai cũng có thể tham dự giải không kể có phải là giáo viên hoặc không phải giáo viên. Có thể đang sống ở VN hoặc ở nước ngoài. Có thể là một người hoặc là một tập thể tham gia soạn thảo.

Sách giáo khoa hoặc Giáo án Điện tử có thể cho bậc Tiểu học, THCS, THPT hoặc Đại học.

Hãy ghi tên mình xuống phía dưới và địa chỉ email liên lạc. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email nếu bạn được trao giải.

Hãy bắt đầu soạn thảo cuốn sách của bạn ngay bây giờ!