VLOS:VLoS so sánh với Wikipedia

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

VLoS là một thư viện mở cùng xây dựng trên phần mềm MediaWiki tương tự như Wikipedia. Tuy nhiên, do có những đặc điểm khác biệt nên các bài viết trên VLoS không được phép chuyển lên Wikipedia.

Điểm khác nhau[sửa]

  1. VLoS là 1 site có bản quyền theo luật Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.. Do đó, các thông tin trên VLoS được sử dụng miễn phí với mục đích học tập và nghiên cứu của cá nhân, nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa đổi nhằm mục đích thương mại. Mọi hình thức sử dụng nên tham khảo các thông tin về bản quyền ở ngay các bài viết.
  2. VLoS chỉ lưu trữ các thông tin khoa học, công nghệ thuần túy. VLoS không thích hợp cho các mục đích thương mại, chính trị, xã hội, hay các loại hình giải trí không liên quan tới khoa học.
  3. Thông tin có bản quyền tác giả trên VLoS có thể được khóa lại theo yêu cầu của tác giả. Các đóng góp cần được thông qua bằng thảo luận.
  4. Bài viết trên VLoS phong phú hơn về thể loại, VLoS lưu trữ các đề thi, các bản tóm tắt của một công trình khoa học, các bản tin khoa học, các chuyên đề, các bài giảng, giáo trình thậm chí VLoS còn triển khai những Quy trình Công nghệ. Tất cả những bài viết này không thể chuyển lên Wikipedia vì vi phạm vi:Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia. Một dự án khác trong hiệp hội Wikipedia là Wikibooks cũng trùng 1 phần với mục tiêu của VLoS nhưng những bài viết trên đó bắt buộc phải bỏ đi bản quyền tác giả và tuân theo luật GFDL.
  5. Trong một số trường hợp, nếu bài viết không phù hợp chẳng hạn như các giải thích đơn giản có tính từ điển thì có thể các bài viết đó sẽ được đề nghị di chuyển sang các trang Wiki thích hợp hơn như là Wikipedia, Wikisource... Những bài nào hoàn toàn không phù hợp với chủ trương về nội dung của thư viện khoa học thì các quản lý có thể bàn thảo và đề nghị tác giả biện pháp điều chỉnh, di chuyển bài sang nơi khác hoặc xóa hẳn bài viết để bảo đảm được chủ đề của chuyên môn của thư viện khoa học.
  6. Trên Wikipedia, các bài viết (mục từ) bắt buộc mọi quan điểm, ý kiến khác nhau về một vấn đề là phải được hợp nhất thành một bài viết (mục từ). Trên VLOS thì không, tồn tại nhiều bài viết, quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề.

Nếu bạn biết thêm về các điểm khác nhau giữa VLoS và Wikipedia thì xin hãy bổ sung.

Mối quan hệ anh em[sửa]

Dưới đây không phải là điểm khác nhau mà là mối quan hệ hỗ trợ giữa VLOS và Wikipedia (đặc biệt là Wikipedia tiếng Việt)

  1. Nhiều người vừa là thành viên của VLOS, vừa là thành viên Wikipedia. Họ là những cầu nối sống giữa hai hệ thống wiki. Thể loại:Thành viên có tài khoản trên Wikipedia.
  2. VLOS và Wikipedia liên kết các mục từ bằng mối liên kết nội wiki một cách thân thiện. Trên VLOS, bạn muốn liên kết đến Wikipedia tiếng Việt thì dùng thẻ vi, còn Wikipedia tiếng Anh thì là thẻ en. Ngược lại, để nói đến bài trên VLOS từ Wikipedia bạn chỉ cần dùng từ khóa VLOS
  3. Wikipedia được giới thiệu tại VLOS ở ngay thanh công cụ sidebar phần liên kết ngoài, tại bài VLOS:Nhà tài trợ và tại trang Thay đổi gần đây. Trong khi, VLOS được giới thiệu tại Wikipedia:Cộng đồng.

Nếu bạn tìm được thêm các điểm quan hệ giữa VLoS và Wikipedia thì xin hãy bổ sung.