Virus động vật: animal viruses

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các họ virus động vật mang DNA mạch kép[sửa]

Adenoviridae (adenovirus)

Baculoviridae

Hepadnaviridae (VD: virus viêm gan B)

Herpesviridae (VD: virus đậu gà)

Esptein-Barr virus

Iridoviridae

Papovaviridae (VD: papillomavirus, SV40)

Polydnaviridae

Poxviridae

Các họ virus động vật mang DNA mạch đơn[sửa]

Parvoviridae

Các họ virus động vật mang RNA mạch kép[sửa]

Birnaviridae

Reoviridae

Các họ virus động vật mang RNA mạch đơn[sửa]

Arenaviridae

Bunyaviridae

Caliciviridae

Coronaviridae

Filoviridae

Flaviviridae

Nodaviridae

Paramyxoviridae (VD: VR cúm)

Picornaviridae (VD: VR bại liệt (poliovirus); virus gây bệnh lở mồm long móng)

Retroviridae (VD: HIV, các loại virus gây ung thư)

Rhabdoviridae (VD: Virus dại: Rabies virus)

Togaviridae (như rubella, virus gây sốt vàng: yellow fever)

Toroviridae

Theo Henderson's dictionary of biological term 12th edition 2000

trang trước

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây