Virus và cây tiến hóa sự sống

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những tuần vừa qua trên tạp chí Nature Reviews of Microbiology, một cuộc tranh luận sôi nổi về ý kiến của David Moreira và Purificación López-Carcía đề nghị không đưa các trình tự của virus vào các nghiên cứu xây dựng cây tiến hóa sự sống. Mười lý do mà nhóm tác giả này lập luận là:

  1. Các virus không phải là vật sống (vì không có khả năng sống và sinh sản độc lập, không có tổ tiên chung và không có tính liên tục trong việc kế thừa các đặc điểm cấu trúc)
  2. Các virus có đa nguồn gốc tiến hóa
  3. Không có một nhóm virus tổ tiên chung (không có một trình tự gene nào có mặt ở tất cả các loài virus)
  4. Phổ vật chủ rộng và không có phản ánh mối quan hệ đồng tiến hóa
  5. Các nhánh virus không có tính liên tục về mặt cấu trúc
  6. Các gene trao đổi chất của virus đều có nguồn gốc tế bào
  7. Tương tự, gene tham gia quá trình dịch mã (translation) cũng là từ tế bào
  8. Virus chỉ chủ yếu tiếp nhận gene, không cung cấp nguồn gene với cho vật chủ mặc dù tốc độ đột biến và tổ hợp cực cao
  9. Phần lớn quá trình chuyển gene ngang (HGT) là từ tế bào đến virus
  10. Tính đơn giản không thể hiện là cổ xưa (mặc dù một trong chiều hướng tiến hóa là từ đơn giản đến phức tạp)