Xóa tài khoản Yahoo!

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu đã đến lúc bạn muốn xóa tài khoản Yahoo!, bạn có thể sẽ tự hỏi làm điều đó như thế nào. Việc tìm trang Account Termination (Xóa tài khoản) sẽ có một chút khó khăn, vì nó bị ẩn sau một vài trang ở trình đơn Help (Giúp đỡ) . Hãy làm theo hướng dẫn sau để xóa tài khoản Yahoo! của bạn ngay lập tức.

Các bước[sửa]

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo! của bạn. Bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn xóa. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy làm theo các bước của đường dẫn lấy lại mật khẩu ở trang đăng nhập.
 2. Mở trang chủ Yahoo!. Cuộn trang xuống và chọn vào đường dẫn Help (Giúp đỡ) ở góc phải bên dưới trang. Chọn vào đường dẫn My Account (Tài khoản của tôi) ở phía dưới cùng của trang Help (Giúp đỡ).
  • Chọn mục “Register or delete account” (Đăng ký hoặc xóa tài khoản) ở trang Account (Tài khoản).
  • Nhấn vào đường dẫn “Closing your Yahoo! account” (Đóng tài khoản Yahoo! của bạn).
  • Nhấn vào đường dẫn “Account Termination” ở giữa trang.
 3. Nhập thông tin đăng nhập của bạn lại lần nữa. Nếu bạn đã đăng nhập rồi, thì bạn vẫn cần phải đăng nhập lại lần nữa. Việc này giúp ngăn chặn tài khoản bị xóa nhầm nếu như bạn quên đăng xuất tài khoản ở một nơi nào đó.
 4. Đọc trang thông báo Account Termination (Xóa tài khoản). Lưu ý việc xóa tài khoản Yahoo! sẽ thu hồi quyền truy cập vào tất cả các gói dịch vụ của Yahoo!, bao gồm Yahoo! Mail, ID, Contacts, tài khoản Flickr, và có thể nhiều hơn nữa.
  • Nếu bạn có sử dụng dịch vụ thu phí nào của Yahoo! Thì bạn hãy hủy đăng ký trước khi xóa tài khoản Yahoo! của bạn. Nếu không bạn có thể sẽ tiếp tục nhận hóa đơn ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản.
 5. Nhập mật khẩu của bạn. Để xác nhận xóa tài khoản, bạn sẽ phải nhập lại mật khẩu. Bạn cũng cần phải nhập CAPTCHA (Bài thử để phân biệt người và máy) để chứng minh rằng yêu cầu xóa tài khoản này không phải là tự động. Ấn vào nút “YES Terminate this Account” (ĐỒNG Ý Xóa tài khoản).
  • Chi tiết tài khoản của bạn sẽ được Yahoo! lưu lại trong khoảng 90 ngày.
  • Việc xóa tài khoản sẽ không thể đảo ngược.


Lời khuyên[sửa]

 • Bạn có thể nhấp vào đường dẫn này để truy cập trang Xóa Tài Khoản.
loading...