"Mùi hôi" trong mã nguồn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hiểu thế nào là refactoring không có nghĩa là bạn đã biết nên refactor lúc nào và ở đâu. Mục đích của chương này là đưa ra những chỉ dẫn để bạn nhận biết những vấn đề trong mã nguồn và biết cách khắc phục. Các tác giả Martin Fowler và Kent Beck gọi chúng là “bad smells in code” (tạm dịch: mùi hôi trong mã nguồn).

Đây không phải là những thước đo chuẩn để nói rõ đoạn mã nào có vấn đề và đoạn mã nào không, những thước đo như thế thậm chí có thể không tồn tại. Tuy nhiên bạn sẽ xây dựng được cho mình những cảm nhận riêng rằng bao nhiêu biến là quá nhiều, phương thức bao nhiêu dòng là quá dài...


← Mục lục

Liên kết đến đây