Cải tiến mã nguồn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giới thiệu[sửa]

Loạt bài này đề cập các vấn đề liên quan đến cải tiến mã nguồn (refactoring) dành cho người Việt. Mục đích là giúp đỡ các bạn sinh viên và tất cả những ai quan tâm đến cải tiến mã nguồn nói chung có thể dễ dàng tiếp cận tri thức về lĩnh vực này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cải tiến mã nguồn[sửa]

Cải tiến mã nguồn (refactoring) là quá trình thay đổi một hệ thống phần mềm nhằm cải tiến cấu trúc bên trong nhưng không làm biến đổi hành vi bên ngoài của nó. Refactoring là việc dọn dẹp mã nguồn một cách có tổ chức sao cho tối thiểu hoá khả năng gây ra lỗi. Về bản chất refactoring là nâng cấp thiết kế của mã nguồn sau khi nó đã được viết ra.

Cách đọc[sửa]

Bạn có thể bắt đầu với các khái niệm cơ bản về cải tiến mã nguồn:

Sau đó hãy tìm hiểu các khía cạnh khác của cải tiến mã nguồn, để có một cái nhìn tổng quát bạn có thể xem Thể loại:Cải tiến mã nguồn.

Hãy góp một tay![sửa]

Cải tiến mã nguồn là một chủ đề tương đối rộng và loạt bài này mới chỉ đề cập một phần nhỏ. Các chủ đề đang chờ được viết bao gồm (và còn nhiều nữa):

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.