Khi nào nên refactor?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyên tắc 3 lần

Lần đầu tiên bạn làm gì đó, hãy làm. Lần thứ hai bạn làm điều tương tự, bạn nhận ra sự lặp lại nhưng vẫn làm. Lần thứ ba bạn làm điều tương tự, hãy refactor.

Refactor khi thêm chức năng

Hoặc một phần đoạn mã cần viết đã được viết ở đâu đó hoặc bạn nhận thấy việc thay đổi chút ít thiết kế có thể giúp cài đặt chức năng nhanh chóng hơn, hãy refactor. Đừng chỉ bỏ qua những sai sót trong thiết kế, hãy refactor nó để công việc tiếp theo được thuận lợi hơn.

Refactor khi sửa lỗi

Lỗi được báo cáo là dấu hiệu cho thấy cần refactor. Refactoring giúp bạn hiểu rõ mã nguồn hơn và tìm và loại bỏ lỗi dễ dàng hơn.

Refactor khi xem lại mã nguồn (code review)

Xem lại mã nguồn giúp lan truyền kiến thức trong nhóm phát triển, tạo cơ hội cho các lập trình viên cũ truyền kinh nghiệm cho những lập trình viên mới hơn. Refactor khiến người review không chỉ tưởng tượng ra mã nguồn trông ra sao với những đề nghị của mình mà thực sự nhìn thấy nó. Quá trình xem lại có kết quả rõ ràng hơn, không chỉ là một vài đề nghị mà là những đề nghị đã được thực hiện.


← Mục lục

Liên kết đến đây