Nhập phương thức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tóm tắt

Thân một hàm cũng rõ ràng như tên của nó.

Đặt trực tiếp thân phương thức vào nơi gọi nó và xoá nó đi.

int getRating() {
    return (moreThanFiveLateDeliveries()) ? 2 : 1;
}
 
boolean moreThanFiveLateDeliveries() {
    return _numberOfLateDeliveries > 5;
}

Được refactor thành:

int getRating() {
    return (_numberOfLateDeliveries > 5) ? 2 : 1;
}

Động cơ

Một nguyên tắc lập trình là sử dụng những phương thức ngắn được đặt tên sao cho thể hiện được mục đích của nó vì những phương thức như thế giúp mã nguồn rõ ràng và dễ đọc hơn. Nhưng đôi khi bạn bắt gặp những phương thức mà thân của nó cũng rõ ràng như cái tên của nó. Hoặc bạn refactor một đoạn mã thành một phương thức cũng rõ ràng như tên của nó. Khi điều này xảy ra, bạn nên loại bỏ những phương thức đó. Chỉ dẫn có thể có ích, nhưng chỉ dẫn không cần thiết chỉ gây bực mình.

Trường hợp khác mà Nhập phương thức nên được áp dụng là khi bạn có một nhóm các phương thức bị phân chia không phù hợp. Bạn có thể nhập chúng lại thành một phương thức lớn sau đó trích lại thành các phương thức khác. Bạn nên làm động tác này trước khi áp dụng Thay phương thức bằng đối tượng phương thức. Bạn nhập các lời gọi từ phương thức có hành động bạn mong muốn trong đối tượng phương thức. Di chuyển một phương thức sẽ dễ dàng hơn phương thức và những phương thức nó sử dụng.

Đôi khi người ta sử dụng quá nhiều chỉ dẫn và dường như các phương thức chỉ đơn giản uỷ quyền cho phương thức khác. Trong những trường hợp đó, một số chỉ dẫn là đáng giá nhưng không phải tất cả. Bằng cách Nhập phương thức, ta có thể giữ lại những phương thức hữu ích và loại bỏ những gì còn lại.


← Mục lục

Liên kết đến đây