Hai chiếc mũ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kent Beck sử dụng hình ảnh hai chiếc mũ để chỉ quá trình phát triển phần mềm có refactor. Bạn chia thời gian ra thành hai hoạt động tách biệt: thêm chức năng và refactor. Khi thêm chức năng, bạn không nên thay đổi những đoạn mã đã có, bạn chỉ thêm vào những khả năng mới. Bạn có thể đo tiến độ bằng cách tạo ra các bộ test và đảm bảo nó chạy. Khi refactor, bạn không thêm chức năng nào mà chỉ tái cấu trúc mã nguồn. Bạn cũng không thêm bộ test nào (trừ khi phát hiện ra một bộ test bạn đã bỏ lỡ trước đó) và chỉ thay đổi một bộ test khi thực sự cần thiết để phù hợp với sự thay đổi của giao diện.


← Mục lục

Liên kết đến đây