Refactoring trong Eclipse/Inline variable

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Trong khi con trỏ đặt ở tên một biến, nhấn tổ hợp phím Alt-Shift-I hoặc kích hoạt thực đơn refactor > Inline...

Eclipse-Inline Local Variable.png


← Mục lục

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này