Phương thức dài

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chương trình hướng đối tượng tốt nhất và sống lâu nhất là chương trình có các phương thức ngắn. Mọi người đều nhận ra rằng phương thức càng dài thì càng khó hiểu. Các phương thức ngắn với tên gọi được đặt hợp lý có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian vì bạn không cần đọc thân hàm.

Trong 99% trường hợp, tất cả những gì cần làm để rút ngắn phương thức là Trích phương thức. Hãy tìm những phần của phương thức kết hợp được với nhau và tạo ra phương thức mới.

Nếu bạn có một phương thức với rất nhiều tham số và biến tạm, những thành phần này có thể cản trở việc trích phương thức. Bạn sẽ phải truyền quá nhiều tham số và biến tạm như là tham số cho những phương thức được trích ra và kết quả còn khó đọc hơn cả lúc đầu. Bạn có thể sử dụng Thay biến tạm bởi truy vấn để loại bỏ một số biến tạm. Danh sách tham số dài có thể được trở thành gọn gàng với các phương pháp Tạo đối tượng tham sốGiữ đối tượng nguyên vẹn.

Nếu bạn đã thực hiện những cách trên mà vẫn có quá nhiều biến tạm và tham số, đã đến lúc dùng đến pháo hạng nặng: Thay phương thức bằng đối tượng phương thức.

Làm thế nào để xác định những đoạn mã có thể trích ra? Cách khá tốt là tìm chú thích. Một đoạn mã với chú thích chỉ ra rằng nó có thể được thay bởi một phương thức có tên dựa trên nội dung chú thích. Thậm chí một dòng cũng đáng để trích nếu nó cần phải được giải thích.

Các câu lệnh điều kiện và vòng lặp cũng là dấu hiệu cần trích phương thức. Sử dụng Phân ly điều kiện để xử lý các biểu thức điều kiện. Với vòng lặp, trích nó và mã nguồn bên trong thành một phương thức riêng.


← Mục lục

Liên kết đến đây