Ý tưởng: Địa li thực tiễn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Với xu thế hiện nay thì viêc học tập địa lý cần đi sâu vào thực tế hơn là cứ đi theo lý thuyết như hiện nay.


Liên kết đến đây