Thảo luận:Ý tưởng: Địa li thực tiễn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo bạn, cách dạy địa lý như thế nào cho thực tiễn hơn??? Ý tưởng của bạn cần cụ thể và các thành viên trên VLOS sẽ đóng góp cho bạn để bạn có thể hoàn thiện phương pháp của mình.

Mến.

Baocong 08:53, 9/12/2011 (ICT)
Baocong, 01:53, 9/12/2011 (UTC)