Động cơ vĩnh cửu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo như chúng ta biết thì động sẽ cần 1 nguồn năng lượng để hoạt động, và khi nó hoạt động dc thì nó sẽ sinh ra năng lượng, nếu như vậy sao chúng ta ko áp dụng nó vào mà tạo ra 1 động cơ hoạt động mãi mãi. Cụ thể như sau: có thể 1 máy móc nào đó muốn hoạt động thì nó cần năng lượng để hoạt động, như vậy ta cung cấp cho nó 1 cái ắc quy chẳng hạn, để nó có thẻ hoạt động đc, nhưng lúc nó hoạt chắc chắn sẽ tạo ra năng khác, như vậy sao ta ko dùng 1 thiết bị phát điện nào đó lấy năng lượng của động đó để hoạt động và nó sẽ thu dc nguồn năng lượng và phát ra cho động cơ đó hoạt động tiếp...

Liên kết đến đây