Bài giảng Sinh học Phân tử/From RNA to Protein Synthesis

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quá trình dịch mã[sửa]

Luyện tập[sửa]

Bạn có thể ghi lại lời tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Việt phần nội dung bài giảng trên.

Liên kết đến đây