Bài giảng ung thư học 2001

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

“Một trong những căn bệnh hiểm nghèo mà cho đến nay sự tác động của y học tuy có nhiều tiến bộ nhưng cũng chưa mang lại nhiều khả quan, đặc biệt là ở các nước nghèo, đó là bệnh ung thư.“

“Bài giảng ung thư học” là cuốn sách giáo khoa ung thư học lần đầu tiên xuất bản ở trường Đại Học Y Hà Nội, Cuốn sách này xuất bản năm 2001 tuy kiến thức đã cập nhật và thay đổi nhiều nhưng cuốn sách vẫn được coi là một cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bệnh học ung thư cho sinh viên và các bác sĩ.

Bai giang ung thu hoc 2001 – PGS.TS.Nguyen Ba Duc.pdf